All posts tagged Kreativ aktivisme

The Appearance of Black Life Matters

En politisk aktivist har udgivet en gratis e-bog.

Se også om Creative Action Network og Actipedia.

Web: namepublications.org/…
Idé: Nicholas Mirzoeff & [Name] Publications
Lancering: 2017
Ophavsland: USA

The Action Switchboard

Platform for kreativ aktivisme.

Se også om The Yes Men og Actipedia.

Web: action switchboard.net
Idé: The Yes Men
Lancering: 2014
Ophavsland: USA

Greek Bailout Fund

Crowdfundingkampagne eller en alternativ måde at sætte fokus på krisen i Grækenland.

Ophavsmanden hævder at ville forsøge at indsamle midler svarende til det afdrag til Den Internationale Valutafond, der forfalder i dag. Beløbet er på € 1.600.000.000.

Donationerne realiseres kun, hvis kampagnen når i mål, hvilket må anses for at være temmelig usandsynligt. Til gengæld har kampagnen fået omtale i flere medier, og den er blevet delt over 200.000 gange på Facebook.

Se også om Beautiful Trouble og Actipedia.

Web: indiegogo.com
Idé: Thom Feeney
Lancering: 2015
Ophavsland: Storbritannien

Climatedesign.org

Designkonkurrence om udarbejdelse af en plakat til ophæng i New Yorks submay som optakt til People’s Climate March, der finder sted den 21. september.

Se også om Creative Action Network.

Web: climatedesign.org
Idé: Avaaz.org
Lancering: 2014
Ophavsland: USA

Free Gaza

Fotoevent arrangeret for via de sociale medier at opfordre til stop af bombningerne i Gaza.

Se også #GazaNames og om #Gaza2DK og Peace Factory.

Web: facebook.com/…
Idé: Mellemfolkeligt Samvirke
Lancering: 2014
Ophavsland: Danmark

Jews Against Genocide

Ny protestbevægelse, der er blevet etableret som en reaktion på Israels angreb på Gaza, der har medført store civile tab.

Bevægelsen har oprettet en Facebook-gruppe, hvor man bl.a. deler billeder fra de protester, som man har gennemført i Israel, New Zealand, Spanien, Sverige og Danmark.

Se også om Peace Factory.

Se endvidere initiativerne #GazaNames og #JewsAndArabsRefuseToBeEnemies samt om #Gaza2DK; en dansk kampagne på sociale medier.

Web: facebook.com/…
Lancering: 2014
Ophavsland: Israel

Creative Action Network

iværksættervirksomhed, der inviterer kunstnere og designere til at lave politisk plakatkunst i relation til specifikke mærkesager, bl.a. våbenkontrol og globale klimaforandringer.

Plakterne kan købes via hjemmesiden.

Creative Action Network har også samarbejdet med National Parks Conservation Association om projektet See America.

Se tillige om Spreadshirt og Threadless.

Web: thecreativeactionnetwork.com
Idé: Max Slavkin & Aaron Perry Zucker
Lancering: 2013
Ophavsland: USA

Avaaz.org

Verdens største internetbevægelse.

Avaaz.org fører kampagner, der relaterer sig til klima og miljø, menneskerettigheder, dyrevelfærd, fattigdom, krig og korruption.

Organisationen er især kendt for dets online-underskriftsindsamlinger, men Avaaz.org har også iværksat annoncekampagner, virale kampagner og i katastrofetilfælde ydet økonomisk bistand til nødstedte.

I 2009 organiserede man ydermere en global kampagne, The Global Climate Wake-Up Call, som bestod af over 2.000 selvorganiserede events i 135 lande, og i 2012 lancerede man Avaaz Daily Briefing; virale, globale nyheder, som nemt kunne spredes via de sociale medier (en amerikansk unddersøgelse har vist, at kun 1% af det indhold, der spredes via de sociale medier, har vigtig samfundsmæssig relevans).

I 2014 har Avaaz.org tillige været én af hovedkræfterne bag People’s Climate March.

Organisationens overordnede strategi fastlægges på baggrund af en årlig spørgeundersøgelse blandt alle medlemmer – se Annual Poll 2014 /Results – mens beslutning om de enkelte kampagner træffes på baggrund af en ugentlig spørgeundersøgelse blandt et stort antal tilfældigt udvalgte medlemmer.

Medlemmerne orienteres om kampagner via direct mail, og de kan også foreslå kampagner eller i organisationens navn oprette deres egne online-underskriftsindsamlinger.

Medlemmerne betaler ikke kontingent, og organisationens arbejde finansieres udelukkende ved hjælp af frivillige donationer fra medlemmerne.

Da Avaaz.org i april 2013 rundede 20 mio. medlemmer, fejrede man det ved at lancere projektet Stories of Us – Meet the Avaaz Community.

Avaaz.org har i dag over 38 mio. medlemmer fordelt på 194 lande, herunder 96.000 medlemmer i Danmark.

Web: avaaz.org
Idé: Ricken Patel, Jeremy Heimans, David Madden, Eli Pariser, Tom Perriello, Tom Pravda & Andrea Woodhouse
Lancering: 2007
Ophavsland: USA

International Day of Climate Action

Global event og kampagne, der havde til formål at sætte fokus på globale klimaforandringer.

Eventen blev organiseret via internettet og bestod af over 2.000 selvorganiserede events i 181 lande, og optagelser fra nogle af de mange lokale events blev klippet sammen til en fælles viral kampagne.

Web: youtube.com/…
Idé
: 350.org i samarbejde med Avaaz.org
Lancering: 24. oktober 2009
Ophavsland: USA

Actipedia

Brugergenereret database over kreativ aktivisme med beskrivelse af projekter fra hele verden.

Web: actipedia.org
Idé: Center for Artistic Activism & Yes Lab
Lancering: 2013
Ophavsland: USA

Creative Activism

Online-kursus i kreativ aktivisme, der udbydes af et engelsk universitet.

Kurset henvender sig til kreative folk – filminstruktører, fotografer, kunstnere, designer og folk, som arbejder med digitale medier – der ønsker at gøre brug af deres faglighed til at skabe sociale og kulturelle forandringer.

Web: creativeactivism.net
Idé: Coventry University
Lancering: 2012
Ophavsland: Storbritannien

The Yes Men

Kunstner- og aktivistduo, der praktiserer, hvad de kalder for “identity correction”.

The Yes Men er kulturjammere, som udfører hoaxes, og de benytter sig typisk af falske hjemmesider for at kunne udgive sig for være andre.

Bl.a. antog BBC dem fejlagtigt for at være repræsentanter for Dow Chemical, hvilket under et live-interview på BBC World gav dem mulighed for på virksomhedens vegne at proklamere, at man var villig til at betale erstatninger til de mange ofre for Bhopal-katastofen (2004).

De har lanceret en falsk hjemmeside for New York Times tillige med et trykt oplag af avisen i 80.000 eksemplarer, der indeholdt falske, gode nyheder, som mange amerikanere håbede på at kunne læse, fx at Irak-krigen var slut, og at Washington havde vedtaget en sundhedsforsikring for alle (2008).

De har også under klimatopmødet i København oprettet en falsk hjemmeside for COP15 og udsendt falske, gode nyheder på vegne Canada (200).

Og de har givet sig ud for at være repræsentanter for the Chamber of Commerce, og på et pressemøde afholdt på organisationens vegne erkendt, at der rent faktisk sker globale klimaforandringer (2012).

The Yes Men har via en crowdfunding-kampagne på Kickstarter indsamlet midler til at lave en ny film om deres hoaxes.

The Yes Men står også bag the Yes Lab, der bl.a. har været med til at etablere Actipedia.

Web: theyesmen.org
Idé: Jacques Severin & Igor Vamos (kunstnernavne Mike Bonanno & Andy Bichlbaum)
Lancering: 2000
Ophavsland: USA

Beautiful Trouble

Bog og online-katalog over kreativ aktivisme, der er tænkt som en værktøjskasse for andre.

Kataloget er udviklet af praktikere og er et fortløbende projekt, der udvikles gennem crowdsourcing.

Web: beautifultrouble.org
Idé: Andrew Boyd i samarbejde med Dave Oswald Micthell
Lancering: 2012
Ophavsland: USA