Empty Homes

Organisation, der hjælper folk i bolignød med at få nye hjem i tomme boliger.

De tomme boliger findes ved hjælp af crowdsourcing.

Der er i Storbritannien blevet lanceret flere lignende initiativer, bl.a.:

I 2012 var der i alt 710.000 tomme boliger i Storbritannien.

Web: emptyhomes.com
Ophavsland: Storbritannien

Comments are closed.