Definition: Crowdsourcing

Crowdsourcing er betegnelsen for distribuerede problemløsninger eller produktionsprocesser. Med crowdsourcing forsøger man således at formå mange mennesker til at bidrage til eksempelvis udviklingen af nye produkter eller arbejdet med forskellige typer af projekter i kraft af deres tid og ressourcer og deres viden og ekspertise.

Crowdsourcing er en sammentrækning af crowd og outsourcing, og begrebet blev første gang brugt af Jeff Howe i artiklen “The Rise of Crowdsourcing” (2006) i magasinet Wired.[1]

Jeff Howe er også fremkommet med flere definitioner på begrebet:

“Crowdsourcing: A Definition”:

“Simply defined, crowdsourcing represents the act of a company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. This can take the form of peer-production (when the job is performed collaboratively), but it is also often undertaken by sole individuals. The crucial prerequisite is the use of the open call format and the large network of potential laborers.”[2]

“The White Paper Version”:

“Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call.”[3]

“The Soundbyte Version”:

“The application of Open Source principles to fields outside of software.”[4]

Der er dog siden kommet mange flere definitioner til.[5]

Læs mere om definition af begrebet i artiklen “Crowdsourcing”.[6]

Find eksempler på crowdsourcing-projekter i online-kataloget www.wikinomics.dk.

Noter:

[1] Jeff Howe: “The Rise of Crowdsourcing”, Wired, 1. juni 2006.
[2] Jeff Howe: “Crowdsourcing: A Definition”, www.crowdsourcing.com, 2. juni 2006.
[3] Jeff Howe: “The White Paper Version”, www.crowdsourcing.com (udateret).
[4] Jeff Howe: “The Soundbyte Version”, www.crowdsourcing.com, (udateret).
[5] Enrique Estellés-Arolas & Fernando Gonzáles-Ladrón-de-Guevara: “Towards an integrated crowdsourcing definition”; i Journal of Information Science, 2012.
[6] Linda Petersen: “Crowdsourcing”, www.wikinomics.dk, 23. juni 2016.