Urban Forest Visual

I Melbourne har man iværksat et projekt, hvor man forsøger at få borgerne til at hjælpe med at overvåge byens mere end 70.000 træer, hvoraf mange er meget gamle.

Træerne har fået tildelt ID-numre og mailadresser, og borgerne kan dermed sende en mail til “et træ”, hvis de opdager, at det er sygt træ eller har døde grene.

Ud over at rapportere om syge træer og døde grene har borgerne dog også sendt tusindvis af personlige mails til træerne.

Se også om Treezilla, Global Forest Watch og iMapInvasives.

Web: melbourneurbanforestvisual.com.au
Idé: City of Melbourne
Lancering: 2013
Ophavsland: Australien

Comments are closed.