Definition: Citizen science

Citizen science betegner crowdsourcing inden for forskning, og betegnelsen bruges således om forskningsprojekter, hvor amatører bidrager. (Også herhjemme er det mere almindeligt at bruge den engelske betegnelse frem for den danske betegnelse borgervidenskab[1]).

Amatørerne betegnes citizen scientists, og deres bidrag kan fx bestå i kategoriseringer, registreringer samt transskription med henblik på at etablere digitale databaser.

“Citizen science” skulle første gang være blevet brugt af James Oberg i artiklen “The Failure of the “Science” of Ufology” (1979).[2]

Definitioner er dog først kommet til senere, og “citizen science” og “citizen scientist” blev først optaget i the Oxford English Dictionary i 2014.

The Oxford English Dictionary har angivet følgende definitioner:

citizen science n. scientific work undertaken by members of the general public, often in collaboration with or under the direction of professional scientists and scientific institutions.” 

citizen scientist n. … a member of the general public who engages in scientific work, often in collaboration with or under the direction of professional scientists and scientific instutitions; an amateur scientist.”[3]

Socientize er også fremkommet med en definition i Green Paper on Citizen Science, som er udarbejdet til Europa-Kommission:

“Citizen Science refers to the general public engagement in scientific research activities when citizen actively contribute to science either with their intellectual effort or surrounding knowledge or with their tools and resources.[4]

Et af de første formelle og længstvarende citizen science-projekter er the Christmas Bird Count; en fugletælling, der har været afholdt hvert år siden 1900.[5]

I Danmark skulle det største citizen science-projekt efter sigende være Biodiversitet Nu.

Læs mere om citizen science i artikel “Crowdsourcing” (afsnittet “Forskning”).[6]

Find eksempler på citizen science i online-kataloget www.wikinomics.dk.

Noter:

[1] Philip James: “Borgervidenskab er kommet for at blive”, www.videnskab.dk, 28. juli 2015.
[2] Optrykt i New Scientist, Vol, 84, s. 102-105.
[3] Opslag i the Oxford English Dictionary citeret fra “Citizen science”, daily.zooniverse.org, 16. september 2014.
[4] Socientize: Green Paper on Citizen Science, november 2013.
[5] Se audubon.org.
[6] Linda Petersen: “Crowdsourcing”, www.wikinomics.dk, 23. juni 2016.