ProjectOpenAir

ProjectOpenAir

Initiativ, hvor man foranlediget af COVID-19 situationen samarbejder om at udvikle open source-ventilatorer og -værnemidler. Se også om DK Makers mod Corona, Charlotte Valve, Badger Shields og Open…