Velkommen til wikinomics.dk

Wikinomics.dk er et online-katalog med eksempler på innovation ved brug af internettet.

Wikinomics.dk er inspireret af Don Tapscott & Anthony D. Williams’ to bøger, Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything (2006) og Macrowikinomics. Rebooting Business and the World (2010).

Det er også heri, at begrebet wikinomics har dets ophav.

Wikinomics er en sammenskrivning af wiki – der på hawaiiansk betyder “hurtig”, og som er navnet på den software, som bl.a. Wikipedia anvender – og economics.

Med begrebet henviser Tapscott & Williams til forskellige former for internetprojekter og løst forbundne netværk, der hurtigere, end det ellers ville have været tilfældet, har formået at skabe økonomisk og/eller anden værdi ved at have etableret muligheden for, at relativt mange mennesker kan kommunikere og arbejde sammen.

Med web 2.0 har samarbejde udfoldet sig på en hidtil uset skala, og det har fået Tapscott & Williams til at insistere på, at det er i form af wikinomier, at man mest effektivt kan skabe innovation i dag.

Kataloget indeholder eksempler fra ind- og udland, og der vil løbende blive føjet flere eksempler til.

[April, 2014]